Çevre, Şehircilik Bakanlığı 127 bin TL maaşla personel alacak! Başvurular e-Devlet üzerinden…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında, sözlü sınav sonucu başarı sıralamasına göre 41 adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri

A Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretin 4 Katı); (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki,
B Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretin 3 Katı); (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki,
C Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretin 2 Katı); (a), (c), (d) ve (e) bentlerindeki
şartlara da haiz olmaları gerekmektedir

f) Kariyer Kapısı Platformundan yapılacak başvuru sırasında, adayın başvurusuna yüklemesi talep edilen belgelerin ilgili belge başlığı altına yüklenmesi adayın sorumluluğunda olup, talep edilen belge veya belgelerin başka bir başlık altına yüklenmesi halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

 1. Yazılım Takım Lideri ve Çözüm Mimarı (.NET ) 3,

 2. Sistem Takım Lideri ve Çözüm Mimarı 1,

 3. Kıdemli Veritabanı ve Veri Ambarı Uzmanı 1,

 4. Kıdemli Java Yazılım Uzmanı 1,

 5. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 3,

 6. Kıdemli Veri Uzmanı 2,

 7. Kıdemli Sistem Uzmanı 1,

 8. Kıdemli Ağ veya Siber Güvenlik uzmanı 1,

 9. Java Yazılım Uzmanı 1,

 10. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Mobil) 1,

 11. Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET)  10,

 12. Python Yazılım Geliştirme Uzmanı 1,

 13. Veritabanı Uzmanı (NoSQL) 2,

 14. Sistem Uzmanı (Microsoft) 2,

 15. Sistem Uzmanı (Linux) 2,

 16. Ağ Uzmanı 2,

 17. Siber Güvenlik Uzmanı 1,

 18. Kıdemli İş Analisti 3,

 19. Veri Uzmanı 2,

 20. .NET Yazılım Geliştirme Uzmanı (CBS) 1,

BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI

Başvuruların 15/04/2024 – 03/05/2024 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı /Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen, belgegeçer (faks), kargo, posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

1) Adaylar, sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.
2) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Başvurular 03/05/2024 tarihinde 23:59:59 da sona erecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

SÖZLÜ SINAV KONULARI YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, Uzmanlık konularına uygun olarak özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Sözlü sınav tarihleri ve yeri bilgilerine başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün Bakanlığımız www.csb.gov.tr internet sitesinden ve Kariyer Kapısından erişilebilecektir.

NE KADAR MAAŞ ÖDEMESİ YAPILACAK?

Yazılım Takım Lideri ve Çözüm Mimarı (.NET ) 3, Sistem Takım Lideri ve Çözüm Mimarı 1, Kıdemli Veritabanı ve Veri Ambarı Uzmanı 1, Kıdemli Java Yazılım Uzmanı 1 olmak üzere 4 katına kadar 170.576 TL maaş verilecek.

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 3, Kıdemli Veri Uzmanı 2, Kıdemli Sistem Uzmanı 1, Kıdemli Ağ veya Siber Güvenlik uzmanı 1, Java Yazılım Uzmanı 1, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 1 olmak üzere 3 katına kadar 127.932 TL maaş verilecek.

Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) 10, Python Yazılım Geliştirme Uzmanı 1, Veritabanı Uzmanı (NoSQL) 2, Sistem Uzmanı (Microsoft) 2, Sistem Uzmanı (Linux) 2, Ağ Uzmanı 2, Siber Güvenlik Uzmanı 1, Kıdemli İş Analisti 3, Veri Uzmanı 2, .NET Yazılım Geliştirme Uzmanı (CBS) 1 olmak üzere 2 katına kadar 85.288 TL maaş verilecek.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alandan başlanarak ilanda istihdam edileceği belirtilen pozisyon sayısının on (10) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Bu sınavlara ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde ilgili yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday, yedek olarak ilan edilecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x